HÀ NỘI 4000 GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH CÔNG

21/Th10/2022

HÀ NỘI 4000 GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH CÔNG

KTĐT – Trong 6 tháng đầu năm 2014, thị trường bất động sản Hà Nội ước tính có khoảng 4.000 giao dịch thàng công, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2013. Đó là báo cáo mới nhất về thị trường bất động sản của Bộ Xây dựng.
HÀ NỘI 4000 GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH CÔNG
Tại TP Hồ Chí Minh tình hình giao dịch cũng khả quan hơn, các giao dịch thành công chủ yếu ở loại căn hộ dưới 15 triệu đồng/m2.

HÀ NỘI 4000 GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH CÔNGHÀ NỘI 4000 GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH CÔNGTổng giá trị tồn kho bất động sản trên cả nước trong 5 tháng đầu năm 2014 đã giảm 45.029 tỷ đồng (trên 35%) so với quý I/2013, trong đó Hà Nội giảm 36% (so với quý I/2013) và TP Hồ Chí Minh giảm 45%.

HÀ NỘI 4000 GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH CÔNG
Bộ Xây dựng nhấn mạnh, thị trường bất động sản tuy thực tế còn nhiều khó khăn nhưng đã có những chuyển biến, ấm lên. Đặc biệt, những dự án có giá cao, đã hoàn thành, hạ tầng đồng bộ vẫn thu hút người mua. Nguồn cung đối với loại nhà xã hội, căn hộ trung bình và giá thấp đang tăng lên, thanh khoản và giao dịch tốt.