ĐẨY MẠNH THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

21/Th10/2022

ĐẨY MẠNH THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

KTĐT – Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có Công văn số 112/TB – VP về công tác phát triển nhà ở và quản lý thị trường bất động sản.

Theo đó, các sở, ngành liên quan sớm hoàn chỉnh dự thảo “Quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn TP”.
Xây dựng cơ chế mua bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Rà soát, đánh giá số liệu thống kê thực tế nhà ở, tồn kho, nguồn cung, nguồn cầu. Đẩy mạnh công tác phát triển nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ đồng thời xây dựng cơ chế giám sát đầu tư, triển khai dự án đối với các chủ đầu tư.

ĐẨY MẠNH THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở
ĐẨY MẠNH THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở
ĐẨY MẠNH THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở