Gia Nguyễn

  • English
  • 中文 (中国)

Giám sát công trình

building_a_new_house

Bước 1:Kiểm tra tính đúng đắn của hồ sơ thiết kế:
– Đây là bước đầu tiên rất quan trọng trong công tác tư vấn giám sát, kỹ sư Gia Nguyen Architect có trách nhiệm và nghĩa vụ khảo sát, kiểm tra đánh giá thật kỹ hồ sơ thiết kế thi công, cùng các quy chuẩn kỹ thuật xây dựng được áp dụng và đối chiếu thực tế với hiện trạng thi công để kịp thời phát hiện các thiếu sót và đề ra các giải pháp hiệu quả đảm bảo chất lượng công trình tốt hơn và giảm thiểu các chi phí phát sinh không đáng có.
Bước 2: Xây dựng kế hoạch triển khai giám sát thi công:
– Kỹ sư trưởng của Gia Nguyen Architect phụ trách công tác giám sát sẽ căn cứ vào toàn bộ hồ sơ thiết kế đã được chỉnh sữa nếu có kết hợp với các quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cùng tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành để lập ra kế hoạch công tác thực hiện chức năng giám sát thi công công trình xây dựng.
Bước 3: Giám sát từng hạng mục xây dựng:
– Kỹ sư giám sát của Gia Nguyen Architect có trách nhiệm bao quát và giám sát chặt chẽ từng hạng mục thi công, kiểm tra từng số liệu thống kê về địa chất nơi xây dựng đối chiếu với thực tế hiện trường để kịp thời phát hiện những sai sót và đưa ra các giải pháp xử lý một cách hiệu quả nhanh chóng.
– Gia Nguyen Architect Kiểm tra và nghiệm thu chặt chẽ từng loại nguyên vật liệu xây dựng cùng các loại máy móc nhân công được đưa và sử dụng trong công trình, đảm bảo đúng như trong hợp đồng thi công mà nhà thầu đã ký với chủ đầu tư.
Bước 4: Đảm bảo tiến độ xây dựng:
– Gia Nguyen Architect đôn đốc và giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện của nhà thầu với từng hạng mục công trình, đảm bảo tiến độ thi công đúng thời gian như trong hợp đồng.
– Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp hay giúp rút ngắn thời gian thi công nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công trình tốt nhất.
Bước 5: Quản lý giá thành xây dựng:
– Gia Nguyen Architect tính toán và kịp thời báo cáo tình hình chênh lệch giá của vật liệu xây dựng hiện tại so với mức giá được tính toán trong hồ sơ thi công để kịp thời điều chỉnh giá thành dự toán và đề xuất các phương án giúp giảm giá thành xây dựng tốt nhất, ngoài ra còn hạn chế chi phí phát sinh trong quá trình thi công.
Bước 6: Báo cáo định kỳ:
– Gia Nguyen Architect đi cùng với báo cáo trực tiếp tại công trường về tình hình tiến độ, chất lượng thi công là báo cáo định kỳ hàng tháng và theo yêu cầu của chủ đầu tư.
– Báo cáo các yếu tố hạn chế, khiếm khuyết còn tồn tại và phương án xử lý tốt nhất cho chủ đầu tư.
Bước 7: Nghiệm thu hạng mục xây dựng và toàn bộ công trình:
– Gia Nguyen Architect tổ chức nghiệm thu từng hạng mục công trình đã xây dựng xong, các thiết bị lắp đặt và toàn bộ công trình xây dựng.
– Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định Việt Nam.