Trường tiểu học Lý Thái Tổ Quận 8

Trường tiểu học Lý Thái Tổ Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

Vị trí: 59-61 Bến Xóm Củi, Phường 11, Quận 8, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 0909 313 888