Trường Mầm non 9

Trường Mầm non 9, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Vị trí: 109F/10 Bis Bến Vân Đồn, phường 9, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

Diện tích: 282m2

Hotline: 0909 313 888