Trường Mầm non 12

Trường Mầm non 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0909 313 888

Địa điểm: 17/1 Đoàn Như Hài, phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Diện tích: 750m2