Trung tâm Y tế dự phòng

Trung tâm Y tế dự phòng Quận 8

Vị trí: Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hotline: 0909 313 888