VPGD Ngân hàng BIDV Tp.HCM

VPGD Ngân hàng BIDV tp. Hồ Chí Minh

VPGD Ngân hàng BIDV chi nhánh Hồ Chí Minh.

Vị trí: 85 Bùi Thị Xuân, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 0909 313 888