Nội thất Casino Ramana – TP. Hồ Chí Minh

Nội thất Casino Ramana - Hotel Ramana Saigon

Vị trí: 323 Lê Văn Sỹ, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Diện tích: 300m2

Hotline: 0909 313 888