Nhà máy Tập đoàn Zylux Đài Loan

Phương án thiết kế nhà máy Tập đoàn The Zylux Acoustic Corporation

Vị trí: Số 7,  VSIP II –A, Đường 28, KCN Việt Nam- Singapore II-A, Xã Vĩnh Tân, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Diện tích: 5,9 ha

Hotline: 0909 313 888