Nhà máy tập đoàn J&B Vietnam

Nhà máy tập đoàn J&B Vietnam

Địa điểm: Lô A-1B7_CN, KCN Bàu Bàng, Xã Lai Uyên, H. Bàu Bàng, Bình Dương, Việt Nam

Hotline: 0909 313 888